Automatizirana priprema daske i sortiranje za sušenje robotskim manipulatorom